spotkanie

Jednym z narzędzi restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest lean management. U podstaw tej metody leży ograniczanie marnotrawstwa, które rozumiane jest jako eliminacja wszystkiego, co konsumuje zasoby, a jednocześnie nie tworzy wartości (np. nadprodukcja lub zapasy). I choć ostatecznie w przypadku każdej firmy restrukturyzacja przebiega inaczej, najważniejszą osiąganą korzyścią jest wzrost efektywności.

Czym jest lean management?

Na początku wyjaśnijmy pojęcie lean managementu. Jest to sposób na zarządzanie przedsiębiorstwem, który zakłada elastyczność struktury organizacyjnej oraz podział odpowiedzialności poprzez wyodrębnienie małych jednostek. Co najważniejsze, nie jest to proces zakończony – lean management zakłada, że proces zmian jest powolny i ciągły. Dzięki temu osiągane są dwa cele: spełnianie oczekiwań klientów oraz utrzymanie na najwyższym poziomie zadowolenia pracowników.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu krótkiego cyklu produkcyjnego, terminowości dostaw, minimalnych zapasów oraz maksymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Stopniowo ograniczane jest także trwonienie zasobów, co ostatecznie przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne. Z tego względu lean management wykorzystuje się także w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Restrukturyzacja według lean management

O konkurencyjności firmy przesądzają nie tylko jej możliwości produkcyjne, ale przede wszystkim sprawność systemów zarządzania i organizacji. Jednocześnie zmiany powinny zachodzić nie tylko wewnątrz organizacji, ale również na poziomie relacji z kontrahentami. Tylko wówczas restrukturyzacja przyniesie oczekiwane korzyści. A jak ma się do tego lean management? Z jednej strony pozwala na eliminację marnotrawstwa, a tym samym osiągnięcie przewagi cenowej, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności. Z drugiej, oparte na zaufaniu i długotrwałe relacje z partnerami biznesowymi pozwalają na współpracę korzystną dla obu stron.

Zastosowanie lean management w restrukturyzacji to także zmiana myślenia i działania pracowników oraz kadry zarządzającej: praca zespołowa, wspólne podejmowanie decyzji oraz stałe podnoszenie kwalifikacji i dostęp do informacji dla wszystkich. Co ważne, restrukturyzacja jest w tym przypadku stopniowa, nie skokowa, dlatego poprzedzona drobiazgową analizą sytuacji – doskonale wiedzą o tym specjaliści z Kancelarii Prawnej z Warszawy, którzy świadczą usługi w zakresie restrukturyzacji firm. Dzięki wsparciu ekspertów restrukturyzacja poprzez lean management przyniesie realne korzyści.

You may also like