hydraulika siłowa

Utrzymanie sprawnego działania wszystkich typów maszyn i urządzeń wymaga korzystania z usług odpowiedniego serwisu, który będzie w stanie zajmować się ich bieżącą konserwacją, a w razie potrzeby w możliwie krótkim czasie zareaguje na pojawiające się usterki. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku sprzętu, który jest eksploatowany w ruchu ciągłym i dotyczy również wszelkiego rodzaju układów hydrauliki siłowej.

Dlaczego warto korzystać z całodobowego serwisu hydrauliki siłowej?

Hydraulika siłowa jest powszechnie stosowana w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w przemyśle, a także w wielu pojazdach od samochodów ciężarowych przez sprzęt budowlany aż po maszyny rolnicze. Układy hydrauliczne są używane tam, gdzie zachodzi potrzeba stosowania znacznych sił np. przemieszczania podzespołów o dużej masie czy funkcjonujących pod sporym obciążeniem. Korzysta się z nich również do precyzyjnego sterowania rozmaitymi elementami, pozycjonowania wszelkiego typu części roboczych i tłumienia wstrząsów. Z uwagi na fakt, że urządzenia hydrauliczne są zwykle dość intensywnie eksploatowane, stosunkowo często zachodzi potrzeba ich serwisowania. Naprawa hydrauliki siłowej musi być dokonywana w możliwie krótkim czasie, ponieważ przerwy w jej działaniu na ogół unieruchamiają całą maszynę czy linię produkcyjną, w której jest ona zamontowana. W zastosowaniach przemysłowych oznacza to generowanie sporych kosztów. W przypadku awarii szczególne znaczenie ma więc możliwość korzystania ze wsparcia serwisowego oferowanego przez całą dobę, ponieważ szybka reakcja oznacza minimalizację strat wywołanych przestojem. Szczególne znaczenie ma więc współpraca z firmą, która specjalizując się w obsłudze hydrauliki siłowej, oferuje jej całodobowy serwis.

Jakie awarie hydrauliki siłowej zdarzają się najczęściej?

Usterki hydrauliki siłowej mogą być związane z różnymi jej elementami. Do najczęściej występujących zaliczają się m.in. problemy ze złym stanem oleju hydraulicznego i jego filtracją, nieszczelności spowodowane uszkodzeniami przewodów, złącz oraz uszczelnień, a także awarie pomp hydraulicznych. W grę wchodzi ponadto zużycie siłowników, które może wynikać z wytarcia się tłoczysk lub tłoków, jak również wyeksploatowanie części silników hydraulicznych. Kłopoty mogą też być spowodowane przez wadliwie działające rozdzielacze i zawory.

Firmą specjalizującą się w 24-godzinnym serwisie hydrauliki siłowej jest HYDRO-DYNA ze Środy Śląskiej. Zajmuje się ona także m.in. usuwaniem usterek pomp, silników i siłowników, jak również rozdzielaczy hydraulicznych.

You may also like