pudełka

Obowiązek kasy fiskalnej to dość kontrowersyjna i dla wielu niejasna kwestia, szczególnie w kontekście sprzedaży online. Warto jednak wiedzieć, że zasady nie różnią się w tym przypadku znacząco od tych obowiązujących przy sprzedaży online. Jak dokładnie wygląda kwestia „sprzedaż internetowa a kasa fiskalna”?

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – zmiana przepisów na horyzoncie!

Kluczowa kwestia jeśli chodzi o zagadnienie „sprzedaż internetowa a kasa fiskalna” to zmiany w przepisach, które mają nadejść już niebawem. Są one podyktowane rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jego ostatnia nowelizacja pochodzi z 22 grudnia 2021 roku.

Rozporządzenie wskazuje na wyjątki uprawniające do zwolnienia z obowiązku kasy fiskalnej (ich omówienie znajdziesz poniżej). Zaznacza jednak również, że będą one obowiązywać jedynie do 31 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że od 2024 roku każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych będzie musiała być rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej – ma to na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie nadużyć. Rejestracji nie podlega natomiast sprzedaż na rzecz innych podmiotów gospodarczych – w tej kwestii nic się nie zmienia. Sposób sprzedaży (online lub offline) nie ma tu znaczenia!

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – zwolnienia z obowiązku kasy do końca 2023 roku

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną w świetle przepisów obowiązujących do końca 2023 roku? Wyjątków zwalniających z tego obowiązku jest niewiele. Kogo dotyczą?

  • Wartość sprzedaży – obecnie obowiązek kasy fiskalnej nie dotyczy najdrobniejszych przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w danym roku nie przekroczyła 20 000 zł. Co więcej, wartość sprzedaży stanowiąca granicę zwolnienia z opisywanego obowiązku jest pomniejszana proporcjonalnie do części roku, w której prowadzona jest sprzedaż. Jeśli więc rozpoczniesz działalność w kwietniu, obowiązek kasy fiskalnej ominie Cię tylko wtedy, jeśli do końca roku Twoja wartość sprzedaży nie przekroczy ok. 15 000 zł. Po przekroczeniu wymienionego limitu przedsiębiorca jest zobowiązany do zakupu i użytkowania kasy fiskalnej –na zastosowanie się do tego wymogu ma 2 miesiące.
  • Typ działalności – niektóre typy działalności są zwolnione z obowiązku kasy fiskalnej. Ich lista jest jednak bardzo krótka (obejmuje 33 pozycje) i dotyczy przede wszystkim działalności usługowej. Jeśli chodzi o sprzedaż, z obowiązku rejestracji fiskalnej jest zwolniona tylko wtedy, gdy dotyczy energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych oraz wody w postaci naturalnej. Zwolnienie obowiązuje tylko wtedy, gdy całkowita wartość sprzedaży danego przedsiębiorcy pochodzi z działalności objętej zwolnieniem w części przekraczającej 80%.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – skąd te wątpliwości?

Wątpliwości w kwestii „sprzedaż internetowa a kasa fiskalna” nie biorą się znikąd. Wynikają z obowiązujących jeszcze nie tak dawno przepisów, które przewidywały zwolnienie z obowiązku rejestracji fiskalnej sprzedaży prowadzonej zdalnie. Obowiązywało ono dla podmiotów, które prowadziły sprzedaż wyłącznie w systemie wysyłkowym i przyjmowały zapłatę za towar bezgotówkowo (za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, za jaką konkretnie czynność otrzymana została zapłata i na czyją rzecz została dokonana. Wielu sprzedawców online zaliczało się zatem do tej kategorii.

Należy jednak pamiętać, że to kryterium nie ma już racji bytu, a obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie jest w żaden sposób uzależniony od sposobu prowadzenia sprzedaży.

Materiał partnera.

You may also like