pomiar

Zagadnienia kontroli jakości oraz zapewnienia jakości bardzo często są ze sobą mylone lub nawet traktowane jako jedno. Nie jest to jednak prawda, co wyraźnie zaznaczają specjaliści zajmujący się tematem zarządzania jakością. Czym dokładnie jest kontrola jakości, a czym zapewnienie jakości i czym się od siebie różnią? Sprawdź w poniższym artykule.  

Czym jest zapewnienie jakości? 

Zapewnienie jakości (QA) to proces gwarantujący, że produkt lub usługa spełnia określony poziom jakości, zanim zostanie udostępniona klientom. Obejmuje to testowanie i kontrolę produktu lub usługi w celu upewnienia się, że spełnia on zestaw wcześniej ustalonych standardów jakości. Celem QA jest zidentyfikowanie i skorygowanie wad produktu lub usługi, aby poprawić ogólne zadowolenie klienta i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemów po wyjściu produktu z zakładu produkcyjnego. 

Czym jest kontrola jakości? 

Kontrola jakości (QC) jest procesem stosowanym w celu zapewnienia, że produkt lub usługa spełnia pewne wcześniej ustalone standardy jakości. Może ona obejmować inspekcje, testy i audyty mające na celu zapewnienie, że produkty są zgodne ze specyfikacją, a procesy produkcyjne przebiegają prawidłowo. Kontrola jakości jest ważnym aspektem ogólnego systemu zarządzania jakością w organizacji i może być wykorzystywana do identyfikacji i korekty wszelkich problemów, które mogą pojawić się podczas procesu produkcji. 

Różnica kontroli jakości i zapewnienia jakości  

Główna różnica między zjawiskami polega na tym, że kontrola jakości to techniki naprawcze i działania reaktywne, podczas gdy zapewnienie jakości to techniki zapobiegawcze i działania proaktywne. Zapewnienie jakości jest bardziej zorientowane na proces, w trosce ochrony przed wadami, a kontrola jakości skupiona jest na produkcie – sprawdzane jest, czy nie ma on wad. Co więcej, za zapewnienie jakości odpowiada każdy pracownik, który znajduje się w zespole odpowiadającym za opracowywanie produktu. W przypadku kontroli jakości są to tylko osoby, które pracują w działach zajmujących się kontrolą i testowaniem produktów pod kątem wad.  

Różnica między kontrolą jakości a zapewnieniem jakości – podsumowanie  

Jak widać w powyższym artykule, różnice między kontrolą jakości a zapewnieniem jakości są znaczące. Celem zapewnienia jakości jest usprawnianie procesów w taki sposób, aby opracować produkt bez żadnych wad już na początkowych etapach powstawania wyrobu, podczas gdy celem kontroli jakości jest identyfikacja wad już po jego opracowaniu, ale przed jego wyjściem z zakładu produkcyjnego.

You may also like