cięcie plazmą

Cięcie blach stalowych, aluminiowych i innych metali techniką plazmową zapewnia dużą precyzję, szybkość obróbki i znaczne oszczędności materiałowe. Pod warunkiem, że będzie wykonywane sprawnymi palnikami przez doświadczonego operatora, który doskonale wie jak wystrzegać się wszystkich błędów. Przeczytaj i dowiedz się, które z nich są najczęstsze.

Na początek, czym jest cięcie plazmą?

Przy wypalaniu plazmowym wykorzystuje się zawiasko łuku plazmowego. Tworzy się pomiędzy elektrodą palnika a obrabianym materiałem. Dlatego cięciu plazmowemu poddają się jedynie materiały przewodzące prąd elektryczny, takie jak stal czarna i nierdzewna oraz aluminium. Plazma stosunkowo szybko przebija się przez materiał i nie podgrzewa go na tyle, by spowodować jego odkształcenie. Powierzchnia obróbki jest bardzo dobrej jakości i nie ma nadpaleń. Więcej informacji o zaletach tej techniki znaleźć można na stronie internetowej dystrybutora techniki plazmowej Control z Mikołowa.

Błędy operatora podczas cięcia plazmowego

Wymieniając błędy, jakie może popełnić operator warto zacząć od poprawności montażu palnika. Wszystkie elementy palnika muszą być dokładnie dopasowane i prawidłowo wyosiowane. Przy montażu należy zwracać uwagę na czystość poszczególnych części. Poważnym błędem podczas pracy jest zbyt szybkie lub zbyt wolne cięcie. Za wolne cięcie powoduje gromadzenie się grudek żużlu wzdłuż dolnej krawędzi i niekontrolowane poszerzenie szczeliny. Za szybkie skutkuje ukosowaniem krawędzi i zbyt wąską szczeliną. Kolejnym problemem jest rozciąganie łuku. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia zwłaszcza na początku i na końcu cięcia. Niepożądanym efektem tego zjawiska może być cięcie przez łuk bocznych ścianek dyszy. Następnym błędem jest niewłaściwa odległość dyszy od ciętego materiału. Każda odchyłka ma wpływ na jakość szczeliny, a szczególnie na kąt ciętej powierzchni. Zbyt niskie przebijanie powoduje rozpryskiwanie się stopionego metalu i uszkodzenia elementów palnika.

Błędy eksploatacyjne palników plazmowych

Zaniedbania regularnych serwisów i konserwacji może mieć poważne konsekwencje. Palniki plazmowe przystosowane są do wydajnej pracy pod warunkiem właściwej eksploatacji. Muszą być odpowiednio czyszczone, pozbawiane brudu, pyłu metalicznego i nadmiaru smaru. W razie zużycia elementów palnika należy je wymienić na nowe. Doprowadzenie do ich „wydmuchania” może spowodować zniszczenie dobrego arkusza metalu lub usterkę palnika. Ważną kwestią jest także stosowanie odpowiednich materiałów eksploatacyjnego w zależności od ciętego materiału i jego grubości, natężenia prądu i gazu plazmowego itp.

You may also like