faktoring

W każdej branży zdarzają się nieterminowi kontrahenci, którzy mogą być zmorą przedsiębiorcy, pragnącego szybko i bez problemu pokrywać wszystkie bieżące koszty. Oczekiwanie na opłacenie wystawionej klientowi faktury zawsze powoduje ryzyko ograniczenia płynności. Rozwiązaniem tego problemu jest usługa faktoringu – przeznaczona zarówno dla małych, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Zobacz, dlaczego faktoring może pomóc w Twoich finansach firmowych!

Usługa faktoringu i jej rodzaje

Faktoring to zespół usług, który ma jeden cel: pomóc firmie w zakresie uzyskania i utrzymania wystarczającej płynności finansowej. Często bowiem dzieje się tak, że faktury, które nie są opłacane w terminie przez kontrahentów, przyczyniają się do braku możliwości terminowych płatności kosztów firmy. Te zaś przekładają się na inne problemy, w tym wyższe koszty obsługi spłat w przypadku rozwiązań kredytowanych. W ten sposób powstaje błędne koło.

Usługi faktoringu można podzielić na kilka różnych wariantów. Podstawowe wyróżnienie obejmuje faktoring wierzytelnościowy i dłużny (odwrócony). W pierwszym przypadku przedsiębiorca przekazuje firmie faktoringowej (faktorowi) faktury wystawione kontrahentom celem uzyskania natychmiastowego opłacenia ich. W zależności od rodzaju umowy przedsiębiorca musi zwrócić uzyskaną płatność od klienta faktorowi lub obowiązek odzyskania płatności spoczywa na faktorze. Z kolei faktoring dłużny to dług zaciągany w firmie faktoringowej, który przedsiębiorca musi spłacić. Wybierany jest często do realizacji zakupów kosztowych.

Rodzaje i poszczególnych podrodzajów faktoringu jest bardzo wiele. Dokładną ofertę takich usług możesz sprawdzić na stronie WFF: https://wff.com.pl/oferta/. Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami na stronie.

Faktoring – bo czas to pieniądz

Wybór konkretnego rodzaju faktoringu zależeć będzie przede wszystkim od kondycji finansowej firmy, specyfiki branży, w jakiej działa i innych czynników indywidualnych. Chociaż usługa faktoringu z oczywistych powodów zawsze jest płatna, może pozwalać na uzyskanie sporych oszczędności. Wynika to z kilku przyczyn, które prezentujemy poniżej.

Przede wszystkim faktoring pozwala na poprawę bieżącej płynności finansowej. Staje się nieodzownym zabezpieczeniem finansów firmy, dzięki czemu pojawienie się nagłego kosztu nie będzie powodowało tak wielu problemów. Co więcej, dzięki otrzymywaniu pieniędzy od kontrahentów od razu, poprzez faktora, zyskuje się wyższą sprawczość. Nie trzeba czekać z potrzebnymi inwestycjami i wydatkami. W przypadku faktur długoterminowych staje się to jeszcze ważniejsze ze względu na postępujący wpływ inflacji. Im szybciej odzyskamy pieniądze wynikające z danej umowy, tym wyższą realną będą one miały wartość.

Usługa faktoringu ma za zadanie pomagać przedsiębiorcy, a nie utrudniać. Dlatego współcześnie firmy oferujące takie usługi korzystają z szybkich i sprawdzonych procesów, przy wykorzystaniu minimum formalności. To wszystko sprawia, że faktoring z roku na rok staje się coraz chętniej wybierany – już nie tylko przez duże firmy, ale także małe przedsiębiorstwa i jednoosobowe działalności gospodarcze.

You may also like