cyferki

Matematyka i liczby

Królowa nauk, przedmiot o szerokim zastosowaniu w życiu codziennym i zawodowym. Matematyka pomaga w wielu zawodowych przedsięwzieciach, a jednocześnie lubi płatać figle uczniom. Zbiór wzorów, kształtów, a przede wszystkim liczb te od których wszystko się zaczyna, te które codziennie stosujemy.

Czym są liczby?

Na początku warto zastanowić się czym są liczby. W matematyce nie ma stricte definicji tego słowa, niemniej jednak samo to określenie beż żadnego przymiotnika jest po prostu pojęciem abstrakcyjnym. Opierając się o wiedzę matematyczną – początkowo liczby były potrzebne do porównywania zbiorów przedmiotów, ich znaczenie zaczęło rosnąć wraz z rozwojem cywilizacji i nauki.

Rodzaje liczb:
a.liczby rzeczywiste czyli zbiór wszystkich liczb wymiernych i niewymiernych, np. 0,5,10,-8,-25,½,√2
b.liczby naturalne czyli wszystkie dodatnie liczy, np.1,4,10,12 itd. czasami również za liczbę naturalną jest uznawane 0
c.liczby całkowite czyli wszystkie liczby dodatnie oraz ich ujemne odpowiedniki, a także 0, np.-3,-2,-1,0,1,2,3
d.liczby wymierne czyli liczby, które można zapisać za pomocą ułamka zwykłego gdzie a to dowolna liczba całkowita, a b to dowolna liczba całkowita ale różna od 0.
e.liczby niewymierne to z kolei takie, których nie można zapisać za pomocą ułamka, przykładami będzie √2, √8, √15 itp.
f.liczby parzyste i nieparzyste: liczba parzysta to liczba całkowita podzielna przez 2 bez reszty, np. -6,-4,-2, 0,2,4,6 i dalej, zaś liczby nieparzyste to liczba całkowita, której nie można podzielić przez 2, bo zawsze pozostaje reszta 1, np. -5, -3, -1, 1,3,5.
g.liczby przeciwne czyli takie liczby, których suma daje 0, np.5+(-5)=0
h.liczby odwrotne, czyli dwie liczny, których iloczyn równy jest 1
i.liczby pierwsze- to takie liczby naturalne, które posiadają dwa dzielniki: 1 i samą siebie, np. 2,3,5,7
j.liczby złożone, czyli każda inna liczba, która nie jest liczbą pierwszą przykładowo 4,6,8…
k.liczba doskonała to liczba naturalna, która jest równia sumie wszystkich swoich podzielników, mniejszych od tej liczby, np. 6- jej podzielniki to 3,2,1 i wszystkie są mniejsze od 6, a suma podzielników 1+2+3=6
l.liczba algebraiczna- liczba rzeczywista, będąca pierwiastkiem pewnego niezerowego wielomianu o wymiernych współczynnikach
m.liczby przestępne- to liczby niealgebraiczne, które są trudne do udowodnienia

Liczby w życiu codziennym

W codziennym życiu oczywiście nie nazywamy liczb, używamy ich intuicyjne podczas wielu czynności. Na myśl przychodzi nam sytuacja kiedy płacimy za zakupy czy pieczemy ciasta. W wymienionych sytuacjach używamy liczb naturalnych, całkowitych i innych rodzajów. Wiadomo, nikt w codziennym życiu nie dzieli liczb na rodzaje, jest to potrzebne głownie w szkole na matematyce, na studiach matematycznych czy inżynierskich. To oni stale używają pojęć liczny naturalne, liczby złożone, ale potrzebne im jest to do dalszego rozwoju i późniejszej pracy. Niemniej jednak każdy człowiek powinien potrafić wskazać różnice między np. liczbami naturalnymi a liczbami całkowitymi.

You may also like