ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej głównie kojarzy się nam z obowiązkową polisą dla samochodu. Niemniej jednak powinni tego typu świadczenie posiadać również członkowie zarządu i spółek. Oczywiście zwykle najwięcej dylematów pozostawia wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, gdyż w grę wchodzą przede wszystkim koszty. Tak naprawdę koszt uzyskania OC dla członków zarządu nie zależy tylko i wyłącznie od wybranej firmy ubezpieczeniowej. Tak więc jaki jest koszt uzyskania polisy od odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu?

Czym jest OC dla członków zarządu?

Ubezpieczenie członków zarządu to nic innego jak dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jednak nie tylko. Skierowane jest ono przede wszystkim, do wspomnianych już członków zarządu, a także innych osób, które sprawują funkcję kierownicze i związane z zarządzaniem. Polisa ta zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową w przypadku ewentualnych strat związanych z niewłaściwym wypełnieniem obowiązków, a także wykonywaniem czynności zarządczych w spółce.

Od czego zależy koszt polisy OC dla członków zarządu?

Finalna cena składki na OC członków zarządu nie jest tylko i wyłącznie uzależniona od wybranej firmy ubezpieczeniowej. Występuje bowiem cały szereg innych determinantów, a do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • przedmiot działalności danej spółki
  • indywidualna sytuacja finansowa osoby ubezpieczającej- niezwykle ważne jest czy podmiot wygenerował odpowiedni zysk, a może jednak stratę w ostatnim okresie rozliczeniowym
  • zakres polisy
  • suma pokrycia całkowitego OC dla członków zarządu, a także ewentualne podlimity
  • struktura właścicielstwa
  • szkodowość

Jaki jest koszt uzyskania ubezpieczenia OC dla członków zarządu?

Bardzo ciężko jest jednoznacznie oszacować, jaka będzie całkowita wysokość składki ubezpieczeniowej dla członków zarządu. Można jednak za przykład wziąć ubezpieczenie d&o. Wówczas przy założonej sumie ubezpieczenia na 1 milion złotych, przy wyborze podstawowego pakietu polisy OC, składka może wynosić od 1500 do nawet 7000 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że podstawowy koszt ochrony będzie sukcesywnie spadał wraz ze wzrostem sumy ubezpieczenia całkowitego. Ubezpieczenie d&o, na którym limit odpowiedzialności kształtuje się na poziomie 10 milionów złotych, będzie kosztować już od 5000 do nawet 35000 złotych. Założenia produktowe ubezpieczenia d&o zakładają nawet minimalne składki na poziomie poniżej 1500 złotych, jednak koszty te będą wzrastać wraz z rozszerzeniem pakietu ubezpieczenia OC. Dokładne informacje dostępne są na stronie broker.andiw.pl/ile-kosztuje-oc-zarzadu-cena-ubezpieczenie/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like