kremacja

Kremacja, czyli spopielenie zwłok to coraz częściej wybierana forma pochówku. Jest ona w pełni akceptowana przez Kościół Katolicki, a jej wybór zazwyczaj zależny jest nie tylko od decyzji rodziny, ale również jest zgodny z wolą zmarłego. Spopielenie ciała odbywa się natomiast w specjalistycznych piecach kremacyjnych, znajdujących się na terenie zakładów pogrzebowych. Sprawdźmy, na czym polega nowoczesna kremacja zwłok.

Jak przebiega przygotowanie do kremacji?

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia spopielenia ciała zmarłej osoby jest wybór właściwego zakładu pogrzebowego. Następnie jego pracownikom należy dostarczyć kartę zgonu wydaną przez lekarza, który potwierdził śmierć oraz odpis zgonu sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego. Oprócz tego członek rodziny lub inna osoba uprawniona do pochówku zobowiązana jest wypełnić druk zezwalający na kremację.

Przygotowanie ciała do spopielenia wykonywanego przez zakład pogrzebowy Abbapater przebiega w taki sam sposób jak przygotowanie do tradycyjnej formy pochówku. W takim przypadku jednak konieczne jest dodatkowe usunięcie rozrusznika serca, implantów lub innych urządzeń działających na baterie.

W następnej kolejności ciało zmarłego ubierane jest w specjalny strój lub przykrywane jest całunem i umieszczane jest w specjalnej, nielakierowanej ekologicznej trumnie – tekturowej lub drewnianej, nieposiadającej zdobień.

Jak wygląda proces kremacji zwłok?

Współczesna kremacja ciała zmarłego rozpoczyna się do przeniesienia trumny do komory pieca kremacyjnego. Za pomocą komputerowego sterowania, pracownicy zakładu ustawiają temperaturę od 800 do 1200 stopni Celsjusza, a samo spopielenie ciała trwa od 2 do 3 godzin. Co więcej, jeżeli rodzina i bliscy zmarłego wykażą taką chęć, mogą oni uczestniczyć w całym procesie.

Po kremacji zwłok ma miejsce proces wychładzania prochów zimnym powietrzem oraz przepuszczania ich przez klemulator celem ich rozdrobnienia. Pracownicy domu pogrzebowego dokładnie zabezpieczają prochy i umieszczają je w specjalnym foliowym worku, opisanym imieniem i nazwiskiem zmarłego. Ostatnim krokiem kremacji jest z kolei przeniesienie prochów do uprzednio wybranej przez rodzinę urny. Tak przygotowana urna transportowana jest pod wskazany adres miejsca pochówku lub do kościoła, w którym odbywa się Msza Św.

Cała ceremonia pogrzebowa może odbywać się w sposób tradycyjny, a spopielenie zwłok okazuje zmarłemu taki sam szacunek, co pochowanie jego ciała w trumnie. Ponadto zależnie od woli rodziny i zmarłego, urna może być złożona zarówno w grobie, jak i w kolumbarium.

You may also like