karta podatkowa

Karta podatkowa jest jedną z łatwiejszych metod opodatkowania firmy. Sposób ten nie wymaga czasochłonnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz składania zeznań podatkowych. Jedynym obowiązkiem podatników wybierających tę formę opodatkowania jest informowanie fiskusa o wymiarze podatku oraz prowadzenie rzetelnej dokumentacji. Czym wyróżnia się tzw. karta podatkowa?

W jaki sposób uzyskać kartę podatkową?

„Kartowiczem”, czyli osobą rozliczającą się na podstawie karty podatkowej można zostać po złożeniu wniosku do urzędu skarbowego na formularzu PIT-16. Druk trzeba rzetelnie wypełnić zgodnie ze wszystkimi wymaganiami. Następnie składa się go przed datą rozpoczęcia działalności do odpowiedniego urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy, którzy nie rozliczają się na podstawie karty podatkowej, mogą zmienić formę opodatkowania do 20 stycznia. W tym celu trzeba złożyć w urzędzie stosowny wniosek o zmianę formy opodatkowania. Formularz PIT-16 zawiera informacje o danych osobowych przedsiębiorcy oraz wszystkich zatrudnionych pracowników.

Zalety korzystania z tzw. karty podatkowej

Karta podatkowa daje wiele możliwości i korzyści dla przedsiębiorcy w postaci m.in. braku konieczności prowadzenia czasochłonnych ksiąg rachunkowych. Korzystanie z karty podatkowej wymaga jednak od przedsiębiorcy wydawania rachunków oraz faktur na żądanie Klienta. Wszelkie dokumenty muszą być także przechowywane przez 5 lat do ostatniego dnia danego roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę lub paragon. Dużą zaletą jest również stała danina firmowa, która nie zmienia się wraz ze wzrostem lub spadkiem przychodów firmowych. Warto jednak pamiętać, że kwestie związane z księgowością firmy są dość skomplikowanym zadaniem, które wymaga znajomości przepisów prawa oraz doświadczenia. Dlatego też z biura rachunkowego AKRO w Warszawie oferującego prowadzenie księgowości na podstawie karty podatkowej, korzysta tak wielu przedsiębiorców.

Czy warto korzystać z tzw. karty podatkowej?

Wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania to jedna z najkorzystniejszych metod. Metoda ta jest skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i wspólników spółek cywilnych osób fizycznych. Karta podatkowa jest najmniej wymagającą formą płacenia podatków pod kątem rozliczeń z urzędem skarbowym. Warto więc wybierać taką formę opodatkowania w szczególności korzystając z pomocy profesjonalnych biur rachunkowych. Doświadczeni specjaliści pozwolą wybrać rozwiązanie, które będzie najbardziej dopasowane do potrzeb firmy.

You may also like