kierowca

Przewozy z Polski do Niemiec w celach zarobkowych czy transport turystów busem do konkretnej destynacji turystycznej może być realizowany tylko zgodnie z przepisami polskiego prawa. Czy przewozy osób busem mogą odbywać się bez specjalnych pozwoleń? Wiadomo przecież, że tego rodzaju transport musi przebiegać przy zachowaniu optymalnego bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dowiedz się, czy firma przewozowa musi posiadać licencję.

Przewóz osób busem z licencją

Bus to pojazd mechaniczny, którym można przewozić ludzi. W celu takiego transportu bez względu na region Polski wymagana jest specjalna licencja, posiadana przez firmę przewozową. Regulacje prawne ściśle określają takie uprawnienia, zgodnie z definicją jest to “licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą“. Warto podkreślić, że przewozy busem mogą odbywać się okazjonalnie i tylko na terenie Polski. Licencja na przewóz osób busem nie uprawnia do przewozu taksówkami ani samochodami osobowymi.

Kto może otrzymać licencję?

O licencję na przewóz osób busem mogą ubiegać się tylko zarejestrowane firmy przewozowe, takie jak Sandrex. Wymaga się, aby osoby zarządzające spółką albo chcące prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, nie były karane i nie zastosowano wobec nich zakazu realizowania usług transportowych i przewozowych. Na zatrudnionych kierowców nie może zostać narzucony zakaz wykonywania zawodu kierowcy, muszą również posiadać prawo jazdy danej kategorii.

Wniosek o licencję na przewóz osób składa się wraz z wymaganymi załącznikami w formie zaświadczeń w Starostwie Powiatowym, właściwym dla miejsca prowadzonej działalności. Uzyskanie praw do przewozu osób busem wiąże się z kosztami, opłata wynosi od 320 do 450 złotych w zależności od okresu ważności licencji.

Dlaczego warto korzystać z firm przewozowych z licencją?

Należy wiedzieć, że licencja na przewóz osób niezbędna jest w ramach transportu krajowego, natomiast w przypadku tego międzynarodowego dodatkowe uprawnienia firm nie są wymagane.

Transport busem do miejsca docelowego odbywa się szybko, w pełnym komforcie oraz tanio. Priorytetem jest jednak zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa wszystkim podróżującym, dlatego zawsze warto wybierać firmy przewozowe z odpowiednimi uprawnieniami. Posiadana przez nie licencja eliminuje na przykład ryzyko występowania licznych nadużyć oraz gwarantuje transport zgodnie z prawem.

You may also like