paczka

Wysyłanie towarów za granicę umożliwia łatwe obsługiwanie szerszego grona klientów. Samodzielne ich dostarczanie jest jednak zwykle nieopłacalne. Lepszym wyjściem będzie korzystanie z usług firmy kurierskiej. Pozwala to na zyskanie pewności, że przesyłka dotrze do adresata znacznie szybciej niż, gdyby została wyekspediowana sposobami tradycyjnymi. Może się jednak zdarzyć, że wysłane towary nie dotrą do odbiorcy w przewidzianym terminie.

Jaka jest procedura w przypadku niedotarcia przesyłki do adresata?

Jeżeli w przewidzianym terminie przesyłka nie dotrze do adresata, należy skontaktować się z firmą kurierską w celu wyjaśnienia przyczyny opóźnienia. Warto pamiętać, że przy wysyłaniu towarów za granicę muszą one pokonać dość długi dystans. Choć zwykle odbywa się to bez przeszkód, to w grę mogą wchodzić różne utrudnienia m.in. związane z działaniami służb granicznych np. przy przesyłkach z Polski na Litwę, a przy wysyłaniu poza teren Unii Europejskiej także kontrolą celną. Klientowi korzystającemu z usług kurierskich przysługuje też prawo do złożenia reklamacji – można to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od daty nadania przesyłki. Zgodnie z przepisami, jeżeli w tym terminie firma kurierska nie udzieli odpowiedzi, będzie to znaczyło, że roszczenie jest zasadne. W takim przypadku klientowi należy się odpowiednie odszkodowanie.

Na jakie odszkodowanie można liczyć w przypadku, gdy przesyłka dociera z opóźnieniem?

Wydłużenie terminu dostawy ponad czas przewidziany w zawartej umowie uprawnia nadawcę paczki do dochodzenia odszkodowania od przewoźnika. Obowiązujące w tym zakresie przepisy są inne, gdy chodzi o przesyłki krajowe i międzynarodowe. W pierwszym przypadku odszkodowanie może wynieść do podwójnej kwoty opłaty pobranej za przewóz. W drugim ogranicza się tylko do sumy odpowiadającej uiszczonej należności. Warto pamiętać, że choć roszczenie o odszkodowanie dla przesyłek zagranicznych przedawnia się dopiero po roku, to zastrzeżenia co do wydłużonego czasu dostawy należy zgłosić przewoźnikowi w ciągu 21 dni. Jednocześnie w wielu regulaminach firm kurierskich są zawarte rozwiązania korzystniejsze dla klienta niż wskazane w przepisach zarówno jeśli chodzi o terminy, jak i kwoty, które można uzyskać w razie kłopotów z terminem doręczenia.

Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów związanych z zagubieniem przesyłki albo znacznym opóźnieniem w jej dostarczeniu jest korzystanie ze sprawdzonej firmy kurierskiej. W przypadku wysyłki na Litwę, Łotwę czy do Estonii dobrym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania usługi firmie kurierskiej Eupaco, która specjalizuje się w obsłudze tych kierunków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like