budowa

Na przestrzeni lat znacząco zwiększyła się świadomość ekologiczna, ale zmieniły się także przepisy prawa budowlanego. Energooszczędność budynków jest dziś niezmiernie ważnym elementem nowoczesnego budownictwa. Tym bardziej że ustawa dokładnie określa maksymalne zapotrzebowanie na energię użytkową. Certyfikat energetyczny budynku jest potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego. Opowiemy o tym szerzej w naszym artykule.

Czym jest charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku to dokument urzędowy. Obejmuje szczegółowy raport, zawierający informacje dotyczące zużycia energii w określonym obiekcie. Wskazuje, jaki będzie koszt ogrzania budynku.

Takie informacje pozyskuje się na podstawie obliczeń, natomiast uzyskane wyniki przedstawia się w postaci kWh. Aby dokonać obliczeń, analizuje się parametry instalacji grzewczej oraz zużycie ciepłej wody.

Jest to dokument, który ma na celu oszacowanie przyszłych kosztów ogrzewania domu. Ponadto umożliwia przystosowanie budynku do narzuconych przez ustawodawcę wymagań techniczno-budowlanych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: www.eran.com.pl.

Kiedy jest potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

W 2021 roku weszły w życie przepisy, które mówią, że świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Będziesz więc potrzebował takiego certyfikatu, jeśli planujesz budowę domu. Taką dokumentację wykona upoważniony do tego projektant. Aktualne przepisy wskazują natomiast, że maksymalny wskaźnik EP wynosi 70 kWh m²/rok.

Warto także mieć na uwadze, że od 2023 roku zaświadczenie o charakterystyce energetycznej budynków jest obowiązkowe dla każdego, kto chce uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Certyfikat charakterystyki energetycznej budynków musisz okazać również wtedy, gdy planujesz sprzedać dom lub wynająć mieszkanie.

Mówią o tym dokładnie przepisy prawa (Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawo budowlane Dz. U.2022 poz. 2206 z dnia 7 października 2022 r.).

Jak wykonać obliczenia charakterystyki energetycznej budynków?

Obliczanie wskaźników energetycznych budynku nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Najlepiej powierzyć tę kwestię specjalistom. Tak czy siak, będziesz potrzebował profesjonalnego raportu w zakresie charakterystyki energetycznej budynku. Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest poprzedzone dokładną analizą danych i wykonaniem obliczeń.

Wzory są dosyć skomplikowane, mają wiele zmiennych. Obliczeń musi więc dokonać doświadczony w dziedzinie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej specjalista. Warto tutaj podkreślić, kto może sporządzić ten ważny dokument.

Komu powierzyć sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Taki certyfikat energetyczny może wystawić tylko i wyłącznie uprawniona do tego osoba – projektant z uprawnieniami budowlanymi, posiadający ubezpieczenie w zakresie opracowywania tych dokumentów. Ponadto projektant musi mieć konto w programie CRCE ministerstwa. Warto zwrócić na te kwestie uwagę, zlecając specjalistom wykonanie obliczeń i wystawienie dokumentu w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej? Takie świadectwo jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Trzeba jednak sporządzić je ponownie, jeśli w budynku przeprowadzano roboty budowlano-instalacyjne, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku). Certyfikat automatycznie traci wówczas ważność, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony.

You may also like